Maandag 20 mei (Pinksteren) zijn wij GESLOTEN!

AgTech Summit, New York

Afgelopen week was de Indoor AgTech Innovation Summit op Broadway NewYork.

Dit was een samenkomen van ’s werelds toonaangevende telers, detailhandelaren, technologieleveranciers, zaadbedrijven en investeerders. Een gezelschap afkomstig uit meer dan 30 verschillende landen. Een mooie kans om met deze groep in gesprek te kunnen gaan. Voor ons de uitgelezen kans om onze CDS nogmaals te presenteren aan het publiek daar.

 

Rob bezocht de Indoor AgTech Summit Horticulture en schreef er onderstaande over…

Een bezoek aan New York City voor de Indoor AgTech Summit Horticulture.
“Ik vond het geweldig om onze klanten in de VS en Canada te ontmoeten en nieuwe telers van over de hele wereld te ontmoeten. “

We helpen hen met onze vernevelingssystemen om biologische IPM- en hygiëneoplossingen toe te passen om de voedselveiligheid te verbeteren en risico’s in gewassen te verminderen. De uitdagingen voor duurzaam voedsel met een laag waterverbruik en hoge opbrengsten per m2 vereisen strikte hygiëne om de risico’s op kruisbesmetting te verminderen. Meer dan 150 van onze systemen (desinfectietunnels of vernevelingsmachines voor IPM) zijn in gebruik in Noord-Amerika.

We willen elke dag impact hebben op gezond en veilig voedsel op elk bord. New York was een inspirerend decor voor deze conferentie. #foodsafety #IPM #horticulture

_ _ _ _ _

Last week was the Indoor AgTech Innovation Summit at Broadway NewYork.

This was a gathering of the world’s leading growers, retailers, technology suppliers, seed companies and investors. A gathering drawn from more than 30 different countries. A great opportunity to be able to engage with this group. For us, the perfect opportunity to once again present our CDS to the audience there.

Rob visited the Indoor AgTech Summit Horticulture and wrote about it below….

Visiting New York City for the Indoor AgTech Summit Horticulture.
” Loved to meet our customers in US and Canada and meet new growers from around the world. ”

We help them with our fogging systems to apply biological IPM and hygiene solutions to improve food safety and reduce risks in crops. The challenges for sustainable food with low water usage and high yields per m2 require strict hygiene to reduce risks of cross contamination. Over 150 of our systems (disinfection tunnels or fogging machines for IPM) are in use in North America.

We want to have impact on healthy and safe food on every plate every day.
New York was an inspiring scenery for this conference.

#foodsafety #IPM #horticulture

 

Copyright Veugen Technology B.V. - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring - Website door Bonsai media